Post Image

V-AR

Naší letošní novinkou jsou tlumiče hluku. Tlumiče se nasazují na kompenzátor/tlumič plamene nacvaknutím a pootočením.

UPÍNÁNÍ TRI-LOCK:

Všechny tlumiče jsou vybaveny upínáním na TRI-LOCK. Jedná se o vybrání pro trojici rychlouzamykacích kamenů, z toho jeden je větší. Je tedy definovaná nasazovací poloha tlumiče vzhledem k úsťovému zařízení. Toto upínání momentálně naleznete na dvou úsťových zařízeních V-AR a v současné době nevíme o kompatibilitě s upínáním jiného výrobce.

Sundání / nasazení a uzamknutí tlumiče je velice jednoduché.

V současné době nabízíme dvě úsťová zařízení – tlumič plamene (flash-hider) a kompenzátor.

  1. Flash-hider plní prakticky pouze funkci krytu ústí hlavně se snahou eliminovat záblesky neshořelého střelného prachu z hlavně v rámci přechodové balistiky. Nijak zásadně neovlivňuje chování zbraně. Flash-hider není bezpodmínečně nutné díky své funkci polohovat na 12. hodinu (největší kámen nahoru). Z hlediska praktického použití to ovšem doporučujeme. „Načasování“ je možné buď vypodložkováním přesnými mikropodložkami. My však preferujeme zafrézování čela kompenzátoru na soustruhu přímo na osazení vaší hlavně.
  2. Kompenzátor / brzda má za úkol zmírňovat zpětný ráz a zdvih zbraně. Klidnější povaha zbraně je vykoupena větším tlakem vznikajícím ve směru portů kompenzátoru, typicky do stran. Vzniklá zvuková/tlaková vlna je silná. U kompenzátoru je důležité jeho určení ráže. Kompenzátor pro 223 Rem. (standardně se závitem 1/2×28) je nepřípustné nasadit na zbraň větší ráže!!! Naopak kompenzátor 308 Win. na menší ráži použít lze, pokud to kompatibilita závitu dovolí. 

    Kompenzátor je pro jeho správnou funkci nezbytné načasovat porty do strany (nebo jiného preferovaného úhlu), tj. velkým uzamykacím kamenem na 12. hodinu. To lze provést buď přesnými mikropodložkami (typicky 0,1-0,3 mm) nebo zafrézováním čela kompenzátoru na soustruhu na danou polohu na vaší hlavni.

MODERÁTOR PLYNU („PRASE“)

Moderátor plynu („prase“) usměrňuje akustický tlak vznikající na ústí hlavně při střelbě. Pro omezení tohoto efektu můžete nasadit moderátor plynu („prase“), který hluk usměrní ve směru střelby (nepohlcuje, neomezuje, pouze usměrňuje). Hluk/tlak ve směru střelby přesměruje ze stran dopředu. Nasazený moderátor plynu („prase“) může výrazným způsobem ovlivnit nástřel zbraně. U krátkých hlavní při střelbě do 50 metrů se však jedná o zanedbatelné hodnoty, které závisí na mnoha dalších individuálních faktorech. Chování zbraně s nasazeným moderátorem plynu („prasetem“) je stejné bez ohledu na to, zda je nasazen na flash-hider nebo kompenzátor. 

Moderátor plynu („prase“) vyrábíme ve dvou provedeních, obě jsou společná pro ráže od .20 do .30 (včetně ráže 308 Win.):

  1. plný moderátor plynu
  2. rozbíjecí moderátor plynu – disponuje zuby pro rozbití skla, apod. 

Pokud moderátor plynu („prase“) nasadíte na flash-hider, zbraň Vám trochu zklidní, naopak pokud jej nasadíte na kompenzátor, vyrušíte účinky kompenzátoru a zbraň je méně klidná. 

Comments are closed.